TILSYNSRAPPORT

Styrelsen for Patientsikkerhed har været på tilsynsbesøg d. 5. oktober 2021

Tilsynsrapporten kan tilgås fra nedenstående link: 

https://stps.dk/da/tilsyn/tilsynsrapporter/~/media/AA59855F82D64138A1B77D38F03E044D