OM KLINIKKEN

Lægerne på Willemoesvej er en kompagniskabspraksis, hvilket betyder at du som patient er tilmeldt lægehuset, og ikke den enkelte læge. Vi er tre faste læger og har ofte en uddannelseslæge ansat. 

Du kan naturligvis altid bestille tid hos den læge du ønsker. Vi bestræber os på, at du som patient kan blive fulgt af den samme læge over tid, specielt hvis det gælder en kronisk sygdom eller anden længerevarende problemstilling. 
Ved akut opstået sygdom kan det være nødvendigt at vælge den eller de læger, som er til rådighed på det pågældende tidspunkt. 

Vi deltager i videreuddannelse af læger, både til praktiserende læger og sygehuslæger.
Uddannelseslægen er færdiguddannet læge og har erfaring fra tidligere ansættelser på sygehuset og nogle gange også andre lægehuse. Uddannelseslægen har mellem et halvt år til 10 års erfaring. 

På Willemoesvej er vi heldige at have et godt og dygtigt personale ansat, som er svært vigtige i den daglige drift og patientkontakt. Vi har ansat to sygeplejersker, en social- og sundhedsassistent samt to sekretærer. 

Du kan læse mere om de faste læger, uddannelseslægen og vores praksispersonale og deres kvalifikationer i underpunkterne i denne menu. 

Vi har indtil d. 1.9.24 ansat Freja  som uddannelseslæge.