Information

Telefontid
Der sidder læger ved telefonen mellem kl. 08:00-09:00 hver dag. Lægernes telefon lukkes kl. 08,45 så de kan nå at afvikle de sidste patienter som ringer.
Der er ofte pres på telefonerne om morgenen, og telefonkonsulationer er til korte, afklarende samtaler. IKKE ALMINDELIG MEDICINBESTILLING.
Drejer det sig ikke om akut sygdom eller svar på prøver, som er aftalt med lægen, er man velkommen til at kontakte vores sekretærer mandag til fredag mellem kl. 08:00-12:00.
Vi har kaffepause alle hverdage mellem kl. 10:15-10:45, hvor telefonen er lukket. Ved akut behov for lægehjælp, ring da til Lægernes Telefonpasning på telefon: 6614 1433.

 

Konsultationstid

Klinikken er åbent dagligt fra kl. 08:00. Efter telefontiden har vi konsultationstid indtil kl. 15:00 bortset fra fredag, hvor vi slutter tidligere, hvis det er muligt. Alle konsultationer er som udgangspunkt af 15 minutters varighed med mindre andet er aftalt med lægen.

 

Akut sygdom
Ved akut sygdom kan klinikken kontaktes indtil kl. 16:00 på alle hverdage.
Mandag til fredag lukker telefonen kl. 12:00.
Ved behov for kontakt til os, som ikke kan vente til næste dag, kan vi kontaktes via Lægernes Telefonpasning på telefon 6614 1433. En af lægerne vil så kontakte dig. Fredag er der fra kl. 12:00 på skift en af lægerne i Svendborg, der tager sig af alle akutte problemer, ligeledes via Lægernes Telefonpasning.

Efter kl. 16:00 samt i weekenden og på helligdage kan LÆGEVAGTEN I REGION SYDDANMARK kontaktes på telefon 7011 0707. Der vil du få direkte kontakt med en praktiserende læge, som vil hjælpe dig enten via råd/behandling over telefon eller aftale om konsultation/besøg.

 

E-mailkonsultation
Benyttes til enkle, konkrete forespørgsler af ikke-hastende karakter. Man må således forvente, at der kan være nogle dages responstid.

 

Min læge-app

Som patient kan du med fordel downloade "min læge app".

Der vil du kunne skrive til lægen, bestille tider, medicin ect. Desuden vil du altid kunne se dine kommende tider på her fra lægehuset, men også tiderne som der kunne være hos speciallæge eller hospital.

 

Årskontrol/helbredstjek
Vi foretager kun årskontrol og helbredstjek på patienter, som er i behandling med fast medicin. 
Ønsker du et helbredstjek og ellers er sund og rask, kan der kun bestilles tid ved forudgående aftale med læge.

 

Urinprøve
Vi modtager kun urinprøve indleveret i glas til dette formål. Urinprøve kan også laves her i klinikken.

 

Motorattester
Bestil gerne aftale til konsultation i god tid, da der kan være ventetid.
Der er egenbetaling på 500,00 kr. for en motorattest.
Venligst henvendelse i sekretariatet til udlevering af skema til udfyldelse inden konsultationen.
HUSK billede.

 

Graviditetsundersøgelse 
Vedrørende elektronisk bestilling til første graviditetsundersøgelse:
Bestil tid ved en af lægerne, hvor der vil blive taget blodprøver og påbegyndt vandrejournal.

 

Blodtryksmåling i hjemmet
Klinikken udlåner blodtryksapparater til hjemmeblodtryksmåling. Vi tager et depositum på 100,00 kr., der naturligvis refunderes ved aflevering.
Der kan være ventetid på udlån. Ring gerne til sekretariatet for eventuel reservation.