UDDANNELSESLÆGER

Det er nødvendigt at uddanne de næste generationer af læger, så vi også i fremtiden har højtuddannede og kvalificerede læger til at hjælpe, hvis der bliver brug for det.

Efter afsluttet universitetseksamen og aflagt lægeløfte er man læge. Men der skal en mangeårig videreuddannelse til på sygehuse og i praksis, inden man er blevet speciallæge.

Første trin i uddannelsen er turnusuddannelsen, som alle læger skal igennem. Den består af 1 års ansættelse på sygehus (½ års medicin og ½ års kirurgi) efterfulgt af ½ år i en lægepraksis.

Hvis man skal være speciallæge i almen medicin (praktiserende læge), skal man gennem en 5-årig uddannelse, der rummer en del forskellige ansættelser:
2 x ½ år i praksis, derefter 2½ år i forskellige sygehusansættelser og derefter yderligere 1½ år i praksis.

Vi sætter en ære i at uddanne gode læger i vores praksis. Derfor gør vi meget ud af uddannelsen i hverdagen. Det betyder, at den uddannelsessøgende læge altid har en af os gamle i nærheden og ved, at de kan kalde på os til hver en tid. Derudover bliver alle konsultationer gennemgået dagligt med en af speciallægerne.
Det betyder, at du trygt kan benytte vores uddannelseslæger!

Følgende uddannelseslæger er ansat på forskellige tidspunkter her på klinikken:

Læge Anja Gath Strehlau er fast her fra d. 01.03.21 - 28.02.22
 

I perioder har vi også lægestuderende i praksis. De sidder oftest sammen med os i konsultationen. De vil dog også have enkelte selvstændige patientkontakter, som altid bliver afsluttet med, at en af lægerne er med.