PRIVATE YDELSER

Vaccinationer og attester
 
Ved tidsbestilling til attester, herunder motorattester, bør man være i god tid, da dette ikke anses for akut.

Vær opmærksom på at nogle attester ikke betales af forsikring, kommune eller arbejdsgiver, og derfor kan kræve egenbetaling.

Attestarbejde 400 kr. per påbegyndt 15 min.

Egenbetaling for motorattest 500 kr.

 

Udeblivelse fra privatkonsultation
Udeblivelse fra privatkonsultationer (kørekort, rejsevaccinationer og lignende) udløser en regning på 250 kr. 
Seneste afbud er kl. 09.00 samme dag, da vi så har mulighed for at bruge tiden til en, der har brug for den.